ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ มีการร่วมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม กับชาวบ้าน สำหรับนักเรียนที่มีความผิดในเรื่องต่างๆ เช่าน ไม่ขึ้นละหมาด ซุฮรี ในเวลาเที่ยง ถูกหักคะแนนความประพฤติที่เกิน 50 คะแนน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,11:28   อ่าน 831 ครั้ง