กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมภพ ดินเตบ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์